Bơm chìm nước sạch model: HSM240-1.25 265 ( 1/3HP 220V)

  • Model: HSM240-1.25 265
  • Công suất: 1/3hp (250w)
  • Điện áp: 220v
  • Ống kết nối: 1.5″ (phi 49)
  • Lưu lượng max 140L/phút
  • Đẩy cao 8m