Máy Bơm Hỏa Tiễn NTP
Máy Bơm Hỏa Tiễn NTP là loại máy bơm chuyên dùng cho giếng khoan. Máy được dùng để hút nước ở những giếng có diện tích hẹp và nước ở độ sâu lớn. Tuy nhiên để hút nước ở độ sâu lớn máy bơm hỏa tiễn cần được gắn bộ phận hút sâu và bộ phận hút chân không.

Máy Bơm Hỏa Tiễn NTP hoạt động theo quá trình cụ thể: nước thông qua các khe hẹp từ ống hút qua máy bơm. Khi dòng nước từ các khe hẹp đi qua miệng thu nhỏ của ống hút tại vị trí khe hẹp. Máy sẽ hút nước từ bên dưới van một chiều thứ hai lên. Đồng thời làm cho mực nước trong ống hút lên cao vá bơm nước được.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.