NTP PUMP VIỆT NAM

Nation Pump Việt Nam (NTP) là một thương hiệu danh tiếng lớn trong dịch vụ kinh doanh máy bơm của Đài Loan trong vòng 35 năm. Với tất cả các công việc siêng năng và đổi mới, HerChuan (công ty mẹ tại Đài Loan) đã trở thành một số tiền dẫn ngành công nghiệp sản xuất bơm ; Ngoài ra, Her Chuan không bao giờ ngừng cố gắng mở rộng lãnh thổ công nghiệp bơm trên toàn thế giới với nhiều khách hàng khác nhau.

danh mục sản phẩm