Bơm chìm nước sạch có phao Model: HSM250-1.75 265T ( 1HP 220V)

  • Model: HSM250-1.75 265T
  • Công suất: 1hp (750W)
  • Điện áp: 220V
  • Ống kết nối: 2″ (phi 60)
  • Lưu lượng max 300L/phút
  • Đẩy cao 9m