Bơm chìm nước sạch có phao Model: HSM240-1.25 265T (1/3HP 220V)

  • Model: HSM240-1.25 265T
  • Công suất: 1/3hp (250W)
  • Điện áp: 220V
  • Ống kết nối: 1.5″ (phi 49)
  • Lưu lượng max 140L/phút
  • Đẩy cao 8m