Máy bơm Tự hút NTP. Model: HSP250-11.5 265

5,105,000 VND

Chưa có VAT